©oaching

Coaching & Begeleiding

Psycho-educatie

Het hoogbegaafde kind of de jongere maakt kennis met krachten en/of valkuilen die gepaard kunnen gaan met hoogbegaafdheid. Van daaruit kunnen tools aangereikt worden om mee aan de slag te gaan en de eigen identiteit (je copyright) te versterken.
Meer info

Ouders - schooloverleg

Als ouder ken je de noden van je kind erg goed. Deze noden worden niet altijd ingevuld in de schoolse context om verschillende redenen. Met externe expertise krijg je dat duwtje in de rug om alle partijen op één lijn te krijgen ten behoeve van de ontwikkeling van je kind.
Meer info

Ouders - schoolkeuze

Wanneer is de school van je kind HB-proof? Wat mag ik verwachten of zelfs eisen? Wat omvat de huidige regelgeving? Wanneer en hoe communiceer ik? Ik overloop samen met ouders enkele topics waardoor ze gerichter een school kunnen screenen.
Meer info

Begeleiding

Ben je hoogbegaafd dan zie je misschien nog niet de krachten, maar wel de valkuilen. Meer zicht krijgen hierop kan je eigen identiteit versterken en weet je beter hoe te reageren op je omgeving.
Meer info

Onderpresteren

Je hebt meer in je dan je toont binnen de schoolse context. Het ontbreekt je aan strategieën en inzet en daardoor verlies je motivatie. Onderpresteren aanpakken kan. Jij maakt deel uit van een traject.
Meer info

Voor een kennismakingsgesprek wordt een uur tot anderhalf uur voorzien. We leren elkaar kennen en je geeft je noden aan. Voorafgaand vul je een aanmeldingsformulier in. Op het einde van het kennismakingsgesprek geef ik aan op welke manier dat het aanbod van Intellectum aansluit bij de noden die uit het gesprek naar voren komen. Is er geen aanbod voorradig dan zal je in eerste instantie worden doorverwezen naar collega’s of partners binnen het Intellectumnetwerk. Kinderen en/of jongeren mogen aanwezig zijn tijdens het kennismakingsgesprek indien de ouders en/of het betrokken kind/jongere dit wenst. Soms kiezen ouders ervoor om het kennismakingsgesprek niet in de aanwezigheid van hun kind te doen omdat hen soms meer ruimte geeft om vrijuit te praten.

Een kennismakingsgesprek is er ook voor scholen. Dat is gratis en heeft als doel na te gaan waar een school in haar hoogbegaafdenbeleid nog verder ondersteund kan worden. In de meeste situaties volgt een vrijblijvende offerte.

Er wordt steeds transparant gecommuniceerd over wederzijdse verwachtingen.

Kennismakingsgesprekken kunnen ook online georganiseerd worden.

Elke Coorens

coach HB

Als coach vertrek ik steeds vanuit de diversiteit van de hoogbegaafde en tracht ik de begeleiding hierop af te stemmen. Zo zijn er verschillende beginsituaties, verschillende noden, verschillende aanpakken. Maatwerk is dus aangewezen. Tijdens de begeleidingen ga ik eigen krachtbronnen aanboren, zowel bij de cliënt als bij mezelf. Vanuit een oplossingsgerichte aanpak werk ik steeds toekomstgericht. Mijn stijl is eerder provocatief waardoor ik de zaken benoem die ertoe doen. Ik verwacht van de cliënt een kritisch reflectieve houding die door mij uitgelokt wordt.

Tot slot is een ketenbenadering belangrijk en tracht ik de hele omgeving te betrekken in de begeleiding.

De integratie van intelligentie!