©oaching

Ouders – schooloverleg

Overleg als sleutel

Naar school gaan neemt een grote af van de totale tijdsbesteding van een kind. Voor hoogbegaafde leerlingen zijn de onderwijsinvullingen niet altijd toereikend. Binnen ons onderwijs zien we inspanningen maar vaak nog onvoldoende aansluitend op de noden van deze doelgroep. Wat ouders thuis ervaren, verschilt wel eens van wat de perceptie op school is. Het is en blijft erg belangrijk dat er vanuit een pedagogische driehoek naar de opvoeding van een kind kan gekeken worden. De partners hierin zijn de ouders, de school en de leerling zelf. Vanuit de ouderrol is het niet evident om noden helder over te brengen, laat staan om pedagogisch handelen van leraren vorm te geven. Daarvoor kan externe expertise helpend zijn. Een schooloverleg wordt steeds voorbereid met de ouders en waar mogelijk met het kind of de jongere zelf. De ouders nemen contact op met de school en vragen toestemming om mij te laten deelnemen als externe partner. Doorheen het schooloverleg worden de noden van de betrokken leerling gekaderd vanuit wetenschappelijk onderbouwde theorieën en krijgen de leraren didactische handvaten aangereikt. Tijdens een eerste schooloverleg worden wederzijdse engagementen gemaakt en worden na enkele weken de effecten gemeten vanuit de verschillende partners van de pedagogische driehoek. Eventuele bijsturingen kunnen dan tijdens een opvolgschooloverleg  (tussen de 3 à 6 weken) besproken worden.  

Indien nodig kan ik een didactisch onderzoek afnemen dat deuren doet openen. Door in kaart te brengen wat het reeds ontwikkelde leerniveau van het kind is, is er meestal sneller vertrouwen om versnellingen (binnen of overheen het jaar) door te voeren of om andere onderwijsaanpassingen te implementeren in de school.

 

Aanbod:

  • 1u: €70 + kilometervergoeding
  • 1u30: €105 + kilometervergoeding

Neem contact op met Elke via de knop hieronder: