©omments

Klantenervaringen

Elke heeft een fijne no-nonsensstijl. Haar ervaring en kennis kan ze op een begrijpbare manier overbrengen waardoor zowel mijn zoon (11 jaar) als ik snel begrepen wat er nodig was om terug gelukkig naar school te gaan. Dat niets zomaar verandert en dat er soms meer dan enkel begrip nodig is, weet zij ook. Met haar hands-on tips zorgde ze ervoor dat mijn zoon zichzelf beter begrijpt én zich ook steeds meer zelf kan reguleren. De verrijkingsklas is voor hem een moment van thuiskomen waarbij hij aangeeft zich begrepen te voelen en de uitdagingen hem prikkelen en inspireren.

N., Mama van L. (11 jaar)

Ik kwam via doorverwijzing bij Elke terecht. Wij zijn zeer tevreden van hoe ze werkt en hoe ze alles aanpakt. Voor onze zoon, Brent, is dit een hele verbetering geweest, op school maar ook voor zichzelf. Hij voelt zich beter in zijn vel.

Brent heeft de psycho-educatie gevolgd en heeft hierdoor begrepen waarom hij anders is dan anderen. Hij heeft er ook mee leren omgaan. Op het laatste oudercontact heeft de leerkracht gezegd dat Brent gegroeid is in zijn ZIJN. Dus al de inspanningen leveren wel wat op.

Ikzelf heb ook de oudercursus gevolgd en dat heeft mij toch ook wat achtergrond en tips opgeleverd.

Heidi, mama van Brent (8 jaar)

Onze dochter is momenteel 14 jaar en zit in het 2de middelbaar. Als peuter en kleuter was zij heel intens en levendig. Al sinds het eerste studiejaar gaat zij niet graag naar school en vanaf 3de en 4de studiejaar gaf zij aan zich ongelukkig te voelen en weinig tot geen aansluiting te vinden bij klasgenoten. Zij passeerde in totaal bij een 5-tal psychologen die haar niet verder hielpen en evenmin een specifieke diagnose konden stellen. In het 5de studiejaar werd zij getest in een expertisecentrum en werd hoogbegaafdheid vastgesteld. Er werden adviezen meegegeven voor de school, doch hiermee werd niets gedaan, dit zowel in lagere school als in het middelbaar.  Sinds midden december ’22 gaf onze dochter aan niet meer naar school te willen en sindsdien zit zij thuis met een bore-out en diepe demotivatie. Zo kwamen wij uiteindelijk bij Elke terecht.  Onze bezorgdheid was tweeërlei: hoe vindt onze dochter haar levenslust terug en wat verder met school? Bij Elke vonden wij een luisterend oor en onze dochter had voor het eerst sinds jaren het gevoel dat iemand haar echt begrijpt. Bovendien stelde Elke een concreet plan voor wat school betreft.  Ondertussen is er na overleg met school een vorm van thuisonderwijs gestart onder begeleiding en coaching van Elke. Onze dochter lijkt zich voor het eerst in zoveel jaren open te stellen voor deze begeleiding en coaching en vindt dankzij Elke met kleine stapjes haar motivatie terug. Ook haar vroegere intense en levendige persoonlijkheid komt nu af en toe weer te voorschijn.  Wij ervaren Elke als een erg betrokken en gedreven iemand die er voluit voor gaat. Zij weet een ‘klik’ te maken met onze dochter, heeft een sterk respect voor haar autonomie en leert ons dit ook te doen. Voor ons en onze dochter is Elke op dit moment een houvast en gids op een onbekend pad. Hoewel de bestemming voor ons en onze dochter nog niet duidelijk is hebben wij voor het eerst in vele jaren het gevoel eindelijk op de goede weg te zitten!

W. en I., ouders van L. (14 jaar)

Het zoeken naar je persoonlijkheid is voor een tiener op zich al moeilijk genoeg, als je dan ook nog eens niet aan “de norm” voldoet, wordt het extra lastig. 

Bij Elke terecht komen was dan ook als een warm bad van antwoorden krijgen, wie ben ik, hoe ben ik en hoe ga ik hier mee om. 

Sinds de contacten met Elke is onze dochter dan ook helemaal opengebloeid en heeft ze zichzelf aanvaard. 

fam. Peeters, ouders van Noor (15 jaar)

Eindelijk maak ik tijd om jou het bericht te zenden dat al veel eerder moest verzonden zijn. De wereld is in volle evolutie. En zoals het met pioneers (jij!) vaak loopt, werd jij niet naar waarde geschat. Jij zag en doorzag lang voordat er behoefte was. Jij werd langs alle kanten miskend vind ik. Mensen als jij zijn goud waard! Maar met de tijd verstrijkt, besef ik des te meer wat jij in ons leven hebt betekend/volbracht. Jij zette de richtingwijzers uit in een heel andere (niet-conventionele) richting dan wij wilden of waarin wij grootgebracht gebracht werden. Jij had een overschot aan gelijk, blijkt nu. Wat je mijn 3 kinderen bijbracht, blijkt voor het leven te zijn. Ze refereren nog steeds naar het toenmalige Arkades en de methodes. Ja, nu zoveel jaren later nog steeds! Zo spijtig dat we met een overheid en log, vastgeroest systeem zitten. Iedereen zou toegang moeten hebben tot zulke methodiek. Ik wil jou bij deze nog eens bedanken voor alles wat je deed en me zeker nog eens excuseren voor het feit dat we niet helemaal mee waren toen met de aanpak en werkwijze. Je verdient het dat mensen zien wat jij betekent en wat jij te bieden hebt! Ik hoop dat je doorgaat met hetgeen waarin je goed bent want met mijn kinderen gaat het uitstekend! Ze volgden jouw adviezen en studiemethodiek en vinden erg hun eigen weg. Ik weet niet hoeveel mensen het jou reeds zeiden maar ik vond al lang dat in het moest zeggen: You are the best!

Evi Martens

Als ouder wil je het beste voor je kind. Wanneer je er na struggles op school op uit komt dat alledrie je kinderen hoogbegaafd zijn, begint een zoektocht naar handvaten en mogelijkheden. 

Die expertise en steun hebben we gevonden bij Elke Coorens. Elke ondersteunt onze drie kinderen in hun leer- en ontwikkelingskansen, met haar didactisch onderzoek en psycho-educatie. Tijdens de schoolgesprekken toont ze zich een onderwijsexpert met veel aandacht voor de draagkracht van de school, van het kind en het gezin. Tijdens de een-op-een contacten met de kinderen zien wij haar warme en begripvolle kant. Wij zijn heel dankbaar dat we op haar ervaring en kennis mogen bouwen en vertrouwen. 

mama Marie-Anne

Ik heb een zeer positief gevoel overgehouden aan de vorming. Eerst en vooral vond ik de sessies goed opgebouwd; beginnende met een uiteenzetting over HB, nadien uitleg over hoe dit te herkennen, welke vragen te stellen,.. Het gebruik van de casussen en de filmpjes zorgde ervoor dat ik mijn aandacht beter kon blijven richten, maar ook dat ik concreter ging nadenken over de theorie. Bovendien vind ik jou een aangename spreker, Elke! Ik heb alvast zin om met deze nieuwe info aan de slag te gaan!

Katrien F.

Ik vond het zeer fijn om een vorming te volgen waar jij duidelijk kennis had van hoe een CLB werkt, wat wij als functie hebben en kunnen betekenen voor school/ouders/leerlingen. Het was daarom een vorming die erg toepasbaar en inzetbaar was in het werkveld. Soms werd ik wat overspoeld door de veelheid aan informatie; al zou ik niet meteen iets willen schrappen uit de info. Ik vond het een sterkte dat er ruimte was voor persoonlijke input; het was ook een fijne groep. Soms vond ik het nog wat lastig om vragen te stellen als ik niet helemaal mee was (maar dat kan aan mij liggen natuurlijk). Dat ligt zeker ook aan het feit dat het online plaatsvindt (al ben ik voor de rest zeker ook wel fan van het online vorming volgen).

Sophie D.C.

Heel veel info en nieuwe inzichten gekregen in deze opleiding. IK voel me sterker in het detecteren en signaleren van mogelijks HB bij een casus. Dankzij de opleiding ook meer zicht op wat de noden zijn van deze leerling en wat we samen met de school kunnen aanbieden als mogelijke zorgmaatregelen/leertrajecten. Ik heb een bredere kijk gekregen op het topic. Bedankt, ik neem dit mee naar mijn scholen en team.

Sarah V.K.

Ik ben blij dat de mythes en onjuiste verhalen rond hoogbegaafdheid volledig doorprikt zijn. Het maakt dat ik een veel duidelijker beeld heb rond hoogbegaafdheid en dat ik me ook veel beter in de situatie kan inleven en deze beter kan herkennen. Het geeft me een nieuwe bril om op te zetten in de zoektocht naar antwoorden. De slides waren zeer duidelijk, gestructureerd en opbouwend. Ze geven handvaten om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Liesa G.

Boeiende vorming die helder en enthousiast gebracht wordt. Een grote meerwaarde voor mij was dat je ervaringsdeskundige bent en dat de theorie kan gestaafd wordt met heel veel praktijkvoorbeelden. Dit maakt dat we met deze vorming concreet aan de slag kunnen gaan. Ik ga vooral met een ruimere blik het werkveld in en tracht meer aandacht te hebben voor hoogbegaafdheid binnen het onderwijs!

Jozefien L.

Ik vind deze tweedaagse een echte aanrader voor collega’s omdat het echt wel op maat is (onze opdracht/samenwerking met scholen/brede instap) gebracht door iemand met ervaring met dit onderwerp, het onderwijsveld, didactiek. Mij bevestigde het deels in de kennis/ervaring die ik heb met het onderwerp en inspireert het mij om verder open te denken in mogelijkheden/andere wegen zoeken. Ik vond het aangenaam dat er er vaart in zat en geen ellenlange pauzes. 

Stephanie L.

Ik vond het heel leerrijk dat bepaalde misvattingen rond hoogbegaafdheid werden doorprikt. Zo zal ik zeker het kameleon-effect meenemen aangezien dit een misvatting is die ik vaak nog opmerk bij de scholen. Daarnaast vond ik het ook een eye-opener om te zien wat er mogelijk is in scholen en het stukje omtrent de didactische aanpak vond ik zeer interessant. 

Arne

Afgelopen dinsdag volgde ik jouw vorming rond compacten, verdiepen en verbreden.  Ik ben nog steeds aan het nagenieten van de handvaten die je me aanreikte. Het was een leerzame dag, doorspekt met degelijk onderbouwde wetenschappelijke informatie, maar ook met plaats voor eigen ervaringen en humor. Ik kreeg niet alleen praktische tips en bruikbare materialen toegeworpen, maar ook een bredere blik op hoogbegaafdheid en op het functioneren van die leerlingen. Er is nog veel om mee aan de slag te gaan op school, maar jouw verhaal gaf me zin en moed om daar ook echt werk van te maken. Bedankt voor een inspirerende vorming!

V. M.