Welkom bij…

Intellectum

Integratie van intelligentie

Wat is de plaats van intelligentie in onze huidige maatschappij?

Wordt intelligentie op de juiste manier verzilverd? Niet altijd…

Wijk je af van het gemiddelde dan heeft dat een effect op jezelf als persoon maar ook op de nauwe en brede omgeving. Elkaar vinden in de individuele noden is een uitdaging. Het lijkt eenvoudig maar dat is het niet altijd.

Intellectum richt zich op de integratie van intelligentie: wat is er nodig om intelligentie volwaardig te laten groeien? Intellectum werkt met de intelligente persoon zelf alsook met de omgeving die deze intelligentie wilt/durft/moet aanwenden. De omgeving zorgt voor het nurture verhaal: de familie, de vrienden, de leraren, de werkgevers,…. De eigen intelligentie behoort tot het nature verhaal: Intellectum leert stil te staan bij het eigen auteursrecht, je blauwdruk of je copyright. Intellectum ondersteunt in de keuzes om vanuit het alleenrecht te beslissen wat er naar buiten wordt gebracht en hoe eigen kapitaal kan geëexploiteerd worden. Zowel nature als nurture hebben impact op de ontwikkeling. Dat deze twee factoren samenkomen, levert welbevinden op en behalen het meeste effect wanneer hierop op erg jonge leeftijd kan ingezet worden.

Gemiste kansen worden gecreëerde kansen vanuit een win win voor de intelligente persoon én de omgeving: de integratie van intelligentie.

Voor wie is Intellectum er?

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren inzicht doen krijgen in wie ze zijn vanuit krachten en valkuilen die te verklaren zijn vanuit het hoogbegaafde profiel. Dit kan vanuit begeleidingen (psycho-educatie, onderpresteren), ondersteunende programma’s zoals studietechnieken of leren automatiseren en verrijkende programma’s en materialen.

Volwassenen

Ouders handvaten aanreiken voor de opvoeding van hun hoogbegaafde kind binnen de verschillende leeftijden. Bovenop faciliteren van schooloverleg-momenten en advies verlenen bij de (individuele) schooltrajecten. 

Professionals: scholen

Leraren ondersteunen in didactische tools voor zowel hoogbegaafde leerlingen in kleuter-, lager en secundair onderwijs. Directieleden of beleidsmedewerkers een hoogbegaafdenbeleid of zorgbeleid leren vormgeven, implementeren en borgen. Allerlei sjablonen leiden tot concrete aanzetten in het werkveld.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Coaching

Begeleidend aanbod

College

Educatief aanbod

Content

Informatief aanbod

Community

Sociaal aanbod

Uitgelichte items

Coaching

College

Collega’s

Comments