©oaching

Psycho-educatie

Psycho-educatie sessies

Als hoogbegaafd kind of hoogbegaafde jongere beland je in een cognitief conflict tijdens het opgroeien: je voelt je anders dan je leeftijdsgenoten en je hebt het gevoel dat je er weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Hoe hoger je intelligentie, hoe feller je afwijkt van de norm. Deze mismatch met de omgeving kan voor heel wat hoogbegaafden aanleiding zijn tot levensvragen: wie ben ik, waar vind ik echte vriendschap, waarom kan school saai zijn, waartoe leidt alles…?

Dit cognitief conflict geeft aanleiding tot verschillende soorten gedrag. Bij jongens zien we vaker externaliserend gedrag dat zich uit in clownesk gedrag tot storend en zelfs destructief gedrag. Bij meiden komt vaker internaliserend gedrag voor met innerlijke onrust.

Voor leraren is het gedrag zichtbaar maar niet de ware nood van een leerling, nl. het onvoldoende of niet matchen van de onderwijssetting en het hoogbegaafde profiel. Hoogbegaafden zijn bovenop de beste kameleons van het hele dierenrijk en slagen er als de besten in om sociaal wenselijk gedrag te tonen. Hoe minder je bij jezelf kan staan en van daaruit kan opgroeien hoe meer schrammen er ontstaan op de identiteitsontwikkeling. Nemen we daar ook nog een actief ontwikkelend tienerbrein in acht, dan wordt het heel logisch dat onze hoogbegaafde tieners in identiteitscrisissen kunnen belanden.

Het is dus van het grootste belang om kinderen en jongeren zicht te doen krijgen in hun hoogbegaafde profiel.

In de begeleiding wordt in 3 sessies individueel naar het eigen profiel gekeken vanuit verschillende werkvormen. Er wordt stilgestaan bij de eigen krachten en valkuilen vanuit de persoonlijkheidsontwikkeling en het effect op de omgeving (gezin, school en vrienden). Vervolgens wordt vanuit neuropsycho-educatie duidelijk gemaakt dat het hoogbegaafde brein effectief anders ontwikkeld en dat dat effecten heeft op schoolse prestatie. Tot slot wordt stilgestaan bij gedrag en emoties.

 

De reeksen psycho-educatie worden zowel individueel als in groep aangeboden. De praktijk heeft reeds bewezen dat groepssessie een meerwaarde zijn omdat dan ook ontwikkelingsgelijken met elkaar worden samengebracht. Soms is hiervoor wat weerstand te vinden bij het kind of de jongere, maar eens gestart, zien ze er doorgaans wel de positieve extra’s van in. Tijdens de groepssessies is er ook meer ruimte voor interactieve momenten met spel en ontspanning als middel tot hogere (leer)doelen.

Voorwaarden:

 • Deelname is pas mogelijk na doorverwijzing via Elke of via één van de medewerkers.
 • Informeer eerst naar beschikbare plekjes alvorens je inschrijft.

Aanbod:

 • individueel: 3 sessies van 1u aan €210 (inschrijven via webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier).

Data worden na inschrijvingen vastgelegd.

 

 • groepsaanbod: woensdagvoormiddag (9u tot 12u) via de eerstelijnszorg aan €12.50 voor de hele reeks (inschrijven via webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier).

Data groepsaanbod:

  • reeksen: 2de graad BaO
   • 20, 27/9, 4/10: VOLZET
   • 17, 24, 31/1
  • reeksen: 3de graad BaO
   • 8, 15 en 29/11: VOLZET
   • 21, 28/2, 6/3
  • reeksen: 1ste graad SO
   • 13, 20, 27/3

NIEUW!

Groepsaanbod voor °2015-2017: maandagen (9u – 16u)

– 27/5/2024

– 3/6/2024

Inschrijven via webshop: klik hier.