©ontent

Nieuws • Blog

In welke scholen werkte ik al aan de integratie van intelligentie?

Staat hoogbegaafdheid in jouw prioriteitenlijst volgend schooljaar?

Of heb je andere zorgnoden? Het kan zeker zo zijn want ons onderwijs wordt vandaag overspoeld en leraren en directeurs verliezen wel eens de draagkracht om alle ballen tegelijk in de lucht te houden. Toch behoort hoogbegaafdheid tot de zorgplicht vanaf schooljaar 2023-2024.

Laat je ontzorgen en vertrouw op expertise die ertoe doet!

In welke scholen werkte ik al aan de integratie van intelligentie?

Wordt jouw school de volgende school waar ik mee mag nadenken over hoogbegaafdheid?

10 redenen om voor mij te kiezen:

1. Ervaring

Ik heb uitgebreide ervaring in het werken met hoogbegaafde leerlingen, zowel in individuele begeleiding als in het ontwikkelen van aangepaste lesprogramma’s.

2. Expertise

Ik ben op masterniveau gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en ben op de hoogte van de nieuwste onderzoeken, methodieken en praktijken op dit gebied.

3. Maatwerk

Ik geloof sterk in het belang van maatwerkonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Ik kan scholen helpen bij het ontwikkelen van gepersonaliseerde leerplannen en differentiatie in de klas.

4. Ouderbetrokkenheid

Ik hecht veel waarde aan het betrekken van ouders bij het onderwijsproces. Ik kan ouders informeren, adviseren en ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

5. Professionaliteit

Ik ben professioneel en betrouwbaar in mijn werk. Ik zorg voor een professionele en respectvolle communicatie met zowel leerlingen, ouders als leraren.

6. Netwerk

Als externe expert heb ik een breed netwerk van andere professionals op het gebied van hoogbegaafdheid. Dit stelt me in staat om kennis en expertise uit te wisselen en samen te werken aan optimale ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen.

7. Workshops en vormingen

Ik kan workshops en vormingen verzorgen voor leerkrachten en schoolpersoneel om hun kennis en vaardigheden op het gebied van hoogbegaafdheid te vergroten.

8. Advies en begeleiding

Ik kan scholen adviseren en begeleiden bij het opzetten van hoogbegaafdheids-programma’s en het implementeren van effectieve strategieën in de klas.

9. Resultaten

Mijn aanpak heeft bewezen positieve resultaten opgeleverd bij hoogbegaafde leerlingen. Ik kan scholen helpen bij het verbeteren van de leerprestaties en het welzijn van deze leerlingen.

10. Passie

Hoogbegaafdheid is mijn passie en ik zet me volledig in voor het ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen. Mijn enthousiasme en toewijding zijn waardevolle eigenschappen die ik meebreng als externe expert in hoogbegaafdheid.

Over de auteur

Elke Coorens

Lees verder

Hoogbegaafd en niet geslaagd

Hoogbegaafd en niet geslaagd

Hoogbegaafd en niet geslaagd: hoe om te gaan met onderpresteerders in het reguliere onderwijs? Het einde van het schooljaar nadert en de resultaten zijn bekend. Zoals gebruikelijk melden verschillende leerlingen zich met B- of C-attesten. Wat is er aan de hand? Hoe...

Lees meer