©ontent

Nieuws • Blog

Hoogbegaafdheid en ASS

Tijdens een nieuw intakegesprek meldde een mama zich radeloos aan voor haar 7-jarige dochter. Het meisje vertoont stilaan al schoolmoeheid en laat – enkel op school –  ASS-kenmerken zien. Het CLB werd geraadpleegd en er werd doorverwezen naar een praktijk voor verdere diagnose. Ouders zijn echter helemaal niet overtuigd van het ASS-luik bij hun dochter. Mama heeft zelf ervaring als juf in het buitengewoon onderwijs type 9 (ASS). Ik adviseerde om eerst een schooloverleg in te plannen en de schoolse context meer te gaan aanpassen aan de educatieve noden van het kind. Ik heb een sterk vermoeden dat de ASS-symptomen met enkele ingrepen drastisch kunnen verminderen of wegvallen. Volgens onderzoek betreft het in de meeste gevallen inderdaad om misdiagnoses te gaan. Stel dat de schoolse aanpassingen niet lukken, dan is het verkennen door middel van verdere diagnosestelling nog een optie. Jammer dat zulke diagnoses vaak een stigma achterlaten en wordt daarbij de identiteitsontwikkeling van het kind vaak belemmerd.

Over de auteur

Elke Coorens

Lees verder

Hoogbegaafd en niet geslaagd

Hoogbegaafd en niet geslaagd

Hoogbegaafd en niet geslaagd: hoe om te gaan met onderpresteerders in het reguliere onderwijs? Het einde van het schooljaar nadert en de resultaten zijn bekend. Zoals gebruikelijk melden verschillende leerlingen zich met B- of C-attesten. Wat is er aan de hand? Hoe...

Lees meer