©ontent

Nieuws • Blog

HB praatkaarten

Psycho-educatie, het verstrekken van informatie en educatieve ondersteuning, is van groot belang bij hoogbegaafden om hen te helpen begrijpen en omgaan met hun unieke eigenschappen en uitdagingen. Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben vaak specifieke behoeften die anders zijn dan die van hun leeftijdsgenoten. Het gebrek aan begrip en erkenning van hun behoeften kan leiden tot frustratie, angst, lage zelfwaardering en onderpresteren.

Enkele redenen om psycho-educatie aan te bieden aan hoogbegaafde kinderen en jongeren:

  1. Zelfbewustzijn: psycho-educatie helpt hoogbegaafden om zich bewust te worden van hun cognitieve, emotionele en sociale kenmerken. Ze leren over hun sterke punten, zoals hoge intelligentie, creativiteit en probleemoplossende vaardigheden, evenals uitdagingen zoals perfectionisme, overgevoeligheid en onderpresteren. Dit vergroot hun zelfbegrip en helpt hen te accepteren wie ze zijn.
  2. Acceptatie: veel hoogbegaafden ervaren gevoelens van anders-zijn en hebben moeite met passen in de reguliere onderwijsomgeving. Psycho-educatie biedt hen informatie over hoogbegaafdheid en laat zien dat ze niet alleen zijn. Het helpt hen te begrijpen dat hun unieke eigenschappen normaal zijn voor hoogbegaafde individuen en dat er manieren zijn om ermee om te gaan.
  3. Emotionele regulatie: hoogbegaafde kinderen en jongeren kunnen intensere emoties ervaren en hebben vaak een rijkere innerlijke belevingswereld. Ze kunnen worstelen met emotionele regulatie en het omgaan met stress en frustratie. Psycho-educatie biedt strategieën en technieken om emoties te begrijpen, te herkennen en effectief te reguleren.

 

Een kaartenset met eigenschappen is een nuttig hulpmiddel bij het bieden van psycho-educatie aan hoogbegaafde kinderen en jongeren. Deze kaartensets bevatten visuele afbeeldingen en beschrijvingen van verschillende stimulerende en belemmerende kenmerken en eigenschappen die hoogbegaafdheid met zich meebrengt. Ze kunnen dienen als een visuele en interactieve manier om met kinderen in gesprek te gaan over hun sterke punten, uitdagingen en gevoelens.

Er zijn twee sets die specifiek ontwikkeld zijn voor:

  • kinderen tot 10 jaar (kinderversie)
  • jongeren vanaf 10 jaar (tienerversie)

 

De tienerversie heeft extra kaarten rond:

  • overgevoeligheden (volgens Dabrowski)
  • executieve functies

 

Het is echter belangrijk op te merken dat psycho-educatie en het gebruik van kaartensets geen vervanging zijn voor professionele begeleiding. Hoogbegaafde kinderen kunnen profiteren van de ondersteuning van gespecialiseerde professionals, zoals psychologen, onderwijsdeskundigen of counselors, die hen kunnen helpen bij het omgaan met de unieke uitdagingen die gepaard gaan met hoogbegaafdheid.

Beide versies kan je aankopen via de webshop: webshop kaartensets

 

HB praatkaartenset kinderversie

 

HB praatkaartenset kinderversie

 

HB praatkaarten tienerversie

 

In de kaartenset kinderversie worden kindvriendelijke woorden gebruikt voor meest voorkomende eigenschappen van hoogbegaafdheid. In deze lijst vind je hiervoor de vertaalslag.

Over de auteur

Elke Coorens

Lees verder

Hoogbegaafd en niet geslaagd

Hoogbegaafd en niet geslaagd

Hoogbegaafd en niet geslaagd: hoe om te gaan met onderpresteerders in het reguliere onderwijs? Het einde van het schooljaar nadert en de resultaten zijn bekend. Zoals gebruikelijk melden verschillende leerlingen zich met B- of C-attesten. Wat is er aan de hand? Hoe...

Lees meer