©ollege

Werken op de plantages – opdracht 4

Geef antwoord op de vragen. Noteer de antwoorden.