©ollege

Verzet tegen onderdrukking – opdracht 2

Geef antwoord op de vragen. Noteer de antwoorden.