©ollege

Slavernij is van alle tijden – opdracht 5

Geef antwoord op de vragen. Noteer de antwoorden.