©ollege

Hoe ontstond de aarde – opdracht 8

Geef antwoord op de vraag of vragen. Schrijf de antwoorden op.