©ollege

Vormingen school- en/of zorgbeleid

Een school- en/of zorgbeleid voor hoogbegaafde leerlingen

Wordt de draagkracht bij onderwijzend personeel overschreden? Vele personeelsleden hebben ermee te maken en kaarten dit aan bij de beleidsmakers. De medeverantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van een kind is dan ook niet niks. De laatste jaren lijkt onderwijs nog meer uitdagend te zijn om te kunnen voldoen aan de zorgnoden van alle kinderen in je klas of je school. Een gedragen visie, duidelijke kaders met uitgewerkte plannen, expertiseontwikkeling en kennisdelen, zijn dan maar enkele begrippen die in het DNA van een school aanwezig zouden moeten zijn. Hoe dit onderwijs er concreet uitziet, wordt neergezet in een schoolwerkplan. Het opmaken vraagt tijd en zorgvuldige aandacht.

Hoogbegaafde leerlingen zijn niet alleen uitdagend op zich, ook het onderwijs dat ze nodig hebben vraagt een gespecialiseerde aanpak en expertise. Hoe je dat implementeert in een schoolwerkplan, zet ik graag uit met de beleidsmakers van de school. Wil je voor een gedragen visie dan worden er best meerdere partners bij betrokken. We zoeken samen uit wat de school nodig heeft in haar hoogbegaafdenbeleid en waar groeikansen, maar ook –pijnen, liggen. Met deze vormingen gaan we verder dan ‘het plan’.

 

Aanbod:

zorgbeleid: 16/10/2023 of 4/3/2024

schoolbeleid: 23/10/2023 of 11/3/2024

– teamgericht: op aanvraag

Tarief: €135 per deelnemer (speciale tarieven voor meerdere deelnemers op vraag)

Inschrijven kan via de webshop vanaf 15 juni 2023:

– voor schoolbeleid: klik hier.

– voor zorgbeleid: klik hier.