©ollege

Vormingen didactisch maatwerk

Didactisch maatwerk voor je hoogbegaafde leerlingen 

Eens je de hoogbegaafde leerling hebt herkend dan zie je wat er nodig is. Of is het toch niet zo eenvoudig? Is er een onderscheid tussen de hoogintelligente en de hoogbegaafde leerling? Waar kan jij als (zorg)leraar het verschil maken? Je doorloopt samen met mij een didactisch model dat start bij de veilige leeromgeving. Hoe kan je daartoe bijdragen in functie van deze hoogbegaafde leerling? Hoe bepaal je de beginsituatie? Kan je dit zelf? Is bv. diagnostiek daarvoor dé tool? Welke mogelijkheden bestaan er? Vervolgens overlopen we de verschillende leerdoelen. Niet alle hoogbegaafde leerlingen hebben hetzelfde nodig. Het leerdoel zal mee bepalen welke acties je gaat ondernemen. We kijken daarbij samen kritisch naar verschillende werkvormen, leermiddelen en leeractiviteiten. Er zal tot slot ook aandacht gaan naar evalueren en feedbackprocessen. Doel zal vooral zijn om je acties als middel te zien tot hogere (leer)doelen. De kracht zit vooral in je eigen didactisch handelen. Door een andere bril op te zetten, zie je de mogelijkheden en hoef je niet meer dagenlang projecten te bedenken en je hoofd te breken over eventuele acties.

 

Aanbod

  • Basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs): 20/11/2023 of 29/4/2024
  • Secundair onderwijs: 27/11/2023 of 15/4/2024

 

Tarief: €135 per deelnemer (speciale tarieven voor meerdere deelnemers op vraag)

Inschrijven via webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier.