©ollege

Vorming: socio-emotionele ontwikkeling

Hoogbegaafden vanuit sociaal en emotioneel perspectief

Vanuit een neuropsychologisch perspectief kunnen we de volgende vragen beantwoorden met betrekking tot het emotionele en sociale domein:

 1. Is er sprake van een achterstand of juist een voorsprong in de socio-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen?
 2. Wat zijn de kenmerken en eigenschappen van emotie?
 3. Wat houden de overexcitabilities in? Hoe kun je ermee omgaan?
 4. Op welke manieren kan emotie van invloed zijn op motivatie en leerprestaties?
 5. Hoe beïnvloedt emotie het ervaren van stress?
 6. Waarom is zelfkennis en zelfacceptatie belangrijk in de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen?
 7. Worden (uitzonderlijk) hoogbegaafden benadeeld in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Wat zijn de oorzaken van dit idee en hoe kan dit worden aangepakt?
 8. Waarom hebben hoogbegaafde individuen behoefte aan peers met vergelijkbare ontwikkeling? Hoe kun je hierop anticiperen?
 9. Op welke manier kijken hoogbegaafden naar vriendschappen? Wat zijn de belangrijke aspecten voor hen en welke uitdagingen kunnen ze tegenkomen?
 10. Hoe kun je hoogbegaafde leerlingen laten samenwerken zonder dat hun behoefte aan autonomie in het gedrang komt?

 

Aanbod

 • 5/2/2024

 

Tarief: €135 per deelnemer (speciale tarieven voor meerdere deelnemers op vraag)

Inschrijven via webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier.