©ollege

Vorming: pluswerking 

Pluswerking van aaa tot zet(je)

In deze vorming krijg je praktijkgerichte antwoorden op de volgende vragen: waarom zou je inzetten op plusonderwijs, wat kan plusonderwijs inhouden, hoe organiseer je plusonderwijs, welke leerlingen komen erin terecht en hoe evalueer je dit?

Plusonderwijs, ook wel bekend als verrijkingsonderwijs of hoogbegaafdenonderwijs, richt zich op leerlingen die extra uitdaging nodig hebben in hun onderwijservaring. Het is essentieel om op deze leerlingen in te zetten, omdat ze vaak een grote behoefte hebben aan een curriculum dat past bij hun specifieke leerbehoeften en intellectuele capaciteiten. Door plusonderwijs te bieden, kunnen we deze leerlingen stimuleren, hun potentieel volledig benutten en voorkomen dat ze zich gaan vervelen of onderpresteren in het reguliere onderwijs.

Plusonderwijs kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen en de beschikbare middelen op school. Het kan bestaan uit verdiepende en verbredende activiteiten binnen de bestaande vakken, waarbij complexere opdrachten en uitdagende vraagstukken worden aangeboden. Daarnaast kan het ook aparte vakken of projecten omvatten die speciaal ontworpen zijn om de leerlingen intellectueel uit te dagen en hun creativiteit en kritisch denken te bevorderen.

Het organiseren van plusonderwijs vereist een doordachte aanpak. Scholen kunnen ervoor kiezen om speciale klassen of groepen te vormen voor plusonderwijs, waarin leerlingen met vergelijkbare behoeften samenkomen. Daarnaast kunnen scholen ook differentiëren binnen de reguliere klassen, waarbij leerlingen individueel of in kleine groepen aan uitdagende opdrachten werken. Het is belangrijk om flexibiliteit te bieden en rekening te houden met de individuele leerbehoeften van de leerlingen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Leerlingen die op dit moment in aanmerking komen voor plusonderwijs zijn vaak hoogintelligent en in perceptie cognitief sterk functionerend. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat plusonderwijs niet uitsluitend voor deze groep leerlingen is. Ook leerlingen met een hoge motivatie, sterke interesse in bepaalde vakgebieden of creatieve vaardigheden en die onderpresteren hebben net baat bij plusonderwijs. Het is van belang om een inclusieve benadering te hanteren en open te staan voor verschillende profielen van leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor plusonderwijs.

Het evalueren van plusonderwijs is een belangrijk aspect van het proces. Traditionele evaluatiemethoden, zoals toetsen en examens, zijn mogelijk niet altijd geschikt voor het beoordelen van de prestaties van hoogbegaafde leerlingen. Het is belangrijk om ook naar andere vormen van evaluatie te kijken, zoals projecten, presentaties, portfolio’s en peer-beoordeling. Door een breed scala aan evaluatiemethoden te gebruiken, kunnen we een completer beeld krijgen van de vaardigheden, kennis en groei van de leerlingen in het plusonderwijsprogramma.

Al met al biedt plusonderwijs waardevolle mogelijkheden voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben in hun onderwijs. Door te investeren in plusonderwijs kunnen we deze leerlingen de ondersteuning en stimulans bieden die ze nodig hebben om hun potentieel te bereiken. Het is belangrijk om een gevarieerd aanbod van uitdagende activiteiten en een flexibele aanpak te hanteren, zodat we recht doen aan de diverse leerbehoeften van hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen.

 

Aanbod

  • 4/12/2023 of 27/5/2024

 

Tarief: €135 per deelnemer (speciale tarieven voor meerdere deelnemers op vraag)

Inschrijven via webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier.