©ollege

Vorming onderpresteren

Onderpresteren aanpakken: ook de leraar aan zet!

Het onderpresteren van hoogbegaafde leerlingen is een van de meest complexe vraagstukken in het onderwijs. Als leraar wil je dat elke leerling slaagt, maar om dit te realiseren moet je weten hoe je het potentieel van de leerlingen optimaal kunt benutten. Wanneer een leerling presteert binnen de verwachte mogelijkheden, lijkt er geen probleem te zijn. Maar wat als een leerling over meer potentieel beschikt dan hij of zij laat zien?

Onderpresteren heeft niet alleen betrekking op de leerling zelf. Het is een complex proces waarbij meerdere factoren een rol spelen. Onderpresteren heeft altijd te maken met gedrag en is, in tegenstelling tot aanleg, veranderbaar. Met de juiste aanpak kan verandering plaatsvinden.

Het aanpakken van onderpresteren in de schoolse context is essentieel omdat het zorgt voor een gelijkwaardige onderwijservaring voor alle leerlingen en hun individuele behoeften erkent. Door onderpresteren aan te pakken, kunnen scholen ervoor zorgen dat hoogbegaafde leerlingen de nodige ondersteuning en uitdaging krijgen om hun volledige potentieel te bereiken, wat resulteert in betere academische prestaties, persoonlijke groei en het bevorderen van een positieve leeromgeving.

In deze vorming leer je:

  • wat is onderpresteren?
  • hoe ontstaat onderpresteren?
  • hoe kan je het herkennen?
  • wat kan je als leraar/school doen aan onderpresteren?

Aanbod

  • 22 en 23/1/2024

Tarief: €235 per deelnemer (speciale tarieven voor meerdere deelnemers op vraag)

Inschrijven via webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier.