©ollege

Vorming: herkennen en signaleren

Herkennen en signaleren als fundamentele basis

Hoogbegaafde leerlingen worden niet altijd gezien door leraren om verschillende redenen. Ten eerste kunnen de kenmerken van hoogbegaafdheid subtiel en divers zijn, waardoor ze moeilijker te herkennen zijn. Daarnaast kunnen hoogbegaafde leerlingen strategieën ontwikkelen om te compenseren of zich aan te passen aan het reguliere onderwijs, waardoor hun behoeften mogelijk over het hoofd worden gezien. Bovendien kan een gebrek aan kennis of bewustzijn over hoogbegaafdheid bij leraren een rol spelen bij het niet herkennen van deze leerlingen.

Het herkennen en signaleren van hoogbegaafde leerlingen is daarom erg belangrijk omdat het hen de mogelijkheid geeft om passend onderwijs te ontvangen dat aansluit bij hun specifieke behoeften en potentieel. Vroegdetectie speelt daarbij een rol omdat het de kans vergroot om hen op tijd te identificeren en de juiste ondersteuning te bieden, waardoor ze hun talenten kunnen ontplooien en uitdagingen op maat krijgen. Hierdoor kunnen mogelijke frustraties en onderprestaties worden voorkomen.

In Vlaanderen heeft het leersteundecreet ervoor gezorgd dat er meer aandacht wordt besteed aan hoogbegaafde leerlingen binnen de zorgplicht. Het decreet stelt als doel om passend onderwijs te bieden aan álle leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen, en om hen de nodige ondersteuning te geven om hun potentieel volledig te benutten. Hierdoor wordt erkend dat hoogbegaafde leerlingen specifieke behoeften hebben en recht hebben op uitdagend onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. Het leersteundecreet stimuleert scholen om hoogbegaafde leerlingen tijdig te herkennen en te voorzien van gepaste begeleiding en extra uitdagingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Aanbod:

– 2/10/2023 of 18/3/2024

– teamgericht: op aanvraag

Tarief: €135 per deelnemer (speciale tarieven voor meerdere deelnemers op vraag)

Inschrijven kan via de webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier.