©ollege

Vorming: HB voor ondersteuners

Hoogbegaafheid en de ondersteuner: moetje of magje?

Met de introductie van het decreet leersteun, ontvangen we tal van vragen van ondersteuners en ondersteuningsnetwerken. Het herkennen van hoogbegaafde leerlingen lijkt voor leraren eenvoudig. Hebben zij de vereiste expertise en is het altijd slechts een kwestie van zichtbare signalen? Maar wat als een leerling wel het potentieel heeft, maar dit niet laat zien?

Zullen de specifieke behoeften van hoogbegaafde leerlingen beperkt blijven tot basiszorg en verhoogde zorg, waarbij de leraar verantwoordelijk is voor de benadering en aanpak van het kind? En wat als leraren ondersteuners benaderen met vragen, terwijl we nog niet in een verhoogde zorgfase zitten? In de praktijk blijkt dat dergelijke zorgvragen vaak bij de ondersteuner terechtkomen. Als ondersteuner wil je daarom je professionaliteit verder ontwikkelen op dit gebied.

Hoe zit het bijvoorbeeld met leerlingen die een dubbeldiagnose hebben? Moet je dan interventies opstellen op basis van de leerstoornis of moet je ook rekening houden met de behoeften die voortkomen uit het hoogbegaafde profiel?

In deze vorming worden ingezet op de nodige kennis rond hoogbegaafdheid en de passende interventies die jij als ondersteuner kan uitzetten.

 

Aanbod: tweedaagse

  • 6 en 7/11/2023
  • 25 en 26/3/2024

 

Tarief: €235 per deelnemer (speciale tarieven voor meerdere deelnemers op vraag)

Inschrijven via webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier.