©ollege

Vorming: HB voor CLB-medewerkers

Hoogbegaafdheid vanuit 4 CLB-domeinen

Het belang van bijscholing voor CLB-medewerkers inzake hoogbegaafdheid kan niet genoeg benadrukt worden. Hier zijn enkele redenen waarom het cruciaal is dat CLB-medewerkers blijven investeren in hun kennis en expertise op dit gebied:

 

  1. Leren en studeren: bijscholing stelt CLB-medewerkers in staat om zich te specialiseren in het domein van hoogbegaafdheid, waardoor ze beter uitgerust zijn om hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen in hun leer- en studievaardigheden. Ze kunnen leren hoe ze differentiatie kunnen toepassen in het onderwijs en gepersonaliseerde leermogelijkheden kunnen bieden om de intellectuele groei van hoogbegaafde leerlingen te stimuleren.

 

  1. Onderwijsloopbaan: hoogbegaafde leerlingen hebben vaak specifieke behoeften en uitdagingen op het gebied van onderwijsloopbaanbegeleiding. Bijscholing stelt CLB-medewerkers in staat om inzicht te krijgen in de unieke kenmerken en behoeften van hoogbegaafde leerlingen, zodat ze hen kunnen begeleiden bij het maken van weloverwogen onderwijskeuzes en het ontwikkelen van hun talenten en interesses.

 

  1. Psychisch en sociaal functioneren: hoogbegaafde leerlingen kunnen te maken krijgen met specifieke sociaal-emotionele uitdagingen, zoals perfectionisme, faalangst en het gevoel anders te zijn. Door bijscholing kunnen CLB-medewerkers zich specialiseren in het begrijpen en ondersteunen van het psychisch en sociaal functioneren van hoogbegaafde leerlingen. Ze kunnen leren hoe ze kunnen omgaan met de sociaal-emotionele behoeften van deze leerlingen en hen helpen om gezonde copingmechanismen te ontwikkelen.

 

  1. Gezondheidszorg: hoogbegaafde leerlingen kunnen soms ook specifieke gezondheidsbehoeften hebben die moeten worden erkend en aangepakt. Bijscholing stelt CLB-medewerkers in staat om hun kennis uit te breiden op het gebied van de gezondheidszorg voor hoogbegaafde leerlingen. Ze kunnen leren hoe ze kunnen samenwerken met andere professionals om de gezondheidszorgbehoeften van hoogbegaafde leerlingen te identificeren en te coördineren en passende interventies en ondersteuning te bieden.

 

Kortom, bijscholing is van onschatbare waarde voor CLB-medewerkers, omdat het hen in staat stelt om hoogbegaafde leerlingen effectiever te ondersteunen in de vier domeinen van het CLB: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren, en gezondheidszorg. Door te investeren in hun eigen professionele groei en kennis, kunnen ze hoogbegaafde leerlingen helpen hun volledige potentieel te bereiken en een positieve ontwikkeling op alle vlakken te bevorderen.

Aanbod: tweedaagse

  • 11 en 12/12/2023
  • 21 en 22/5/2024

 

Tarief: €235 per deelnemer (speciale tarieven voor meerdere deelnemers op vraag)

Inschrijven via webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier.