©ollege

Trajecten leerstofversnelling

Trajecten leerstofversnelling: 2 jaar in 1

(Uitzonderlijk) hoogbegaafde jongeren zijn van nature onconventionele, autonome leerders en denkers. Schools leren staat vaak haaks op hoe zij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en verwerken. Door hun snelle begripsvermogen bouwen ze daardoor vaak niet de nodige leerstrategieën op om open te bloeien.

 

Intellectum versterkt hen in hun nood om zelfstandig en op eigen tempo te kunnen en mogen leren. We bieden hun een veilig leerstation waar ze:

 • in dialoog een leeraanpak zoeken die hen motiveert
 • hun eigen sterktes en zwaktes als hoogbegaafde leerder ontdekken en benoemen
 • efficiënte en effectieve leerstrategieën ontwikkelen om daarmee om te gaan
 • zelfkennis en zelfvertrouwen opbouwen
 • problemen leren oplossen en nieuwe uitdagingen durven aangaan

 

Daarom vertrekken er vanuit het leerstation vier belangrijke sporen waartussen we voortdurend wisselen:

 • een emotioneel spoor: hoe zit ik in mijn vel?
 • een sociaal spoor: hoe groei ik in contact met anderen?
 • een metacognitief spoor: hoe kijk ik naar mezelf?
 • een cognitief spoor: hoe pak ik inhoudelijke uitdagingen aan?

 

We zetten uitdrukkelijk in op een veilige omgeving die jongeren erkent, waardeert en zichzelf léért kennen en aanvaarden. Het is de ideale voedingsbodem om cognitief te groeien. 

Het leerstation is bedoeld voor alle studenten die hun leerstrategieën verder willen ontwikkelen, omdat ze (onder begeleiding) versneld door het curriculum van een graad heen gaan, de leerstof van hun jaar diepgaander of uitdagender willen verwerken of door een gebrek aan strategieën net vastgelopen zijn op school. 

Onze begeleiders zijn vakspecialisten die coachen vanuit hun ervaring als lesgever en/of ouder en vanuit hun eigen (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid. Ze geven inhoudelijke en didactische ondersteuning en zijn vertrouwd met de valkuilen en hindernissen voor hoogbegaafden in het onderwijs.

 

Werking leerstation

We komen wekelijks samen in een leerstation waarin jongeren zelfstandig en in contact met ontwikkelingsgelijken door de leerstof heen gaan. We geven (in principe) geen les, maar begeleiden hen bij het zoeken naar een leerpad en de leermiddelen die bij hen passen. Een handboek kan daarbij een goed vertrekpunt zijn, maar is zeker niet het enige leermiddel. Jongeren werken zowel tijdens als buiten het leerlab aan hun doelen.

De focus ligt op persoonlijke groei, maar we bespreken ook regelmatig in groep welke strategieën iedereen gebruikt. We dagen jongeren uit om hun eigen strategieën kritisch onder de loep te nemen.

Al doende, en met vallen en opstaan, leren ze de vaardigheden die nodig zijn om hun pad te kunnen volgen: planning opstellen en bewaken, inhoud opvolgen, afbakenen, geschikte leermiddelen vinden en selecteren, samenvatten, leren stampen, moeite leren doen, duurzaam studeren, oefenkansen benutten,  …

Tijdens het laatste uur van elke samenkomst werken jongeren aan een persoonlijk leerproject. Daarbij zetten ze hun vaardigheden in voor iets waar ze graag aan willen werken. 

 

Aanbod:

 

1ste graad SO

2de graad SO

3de graad SO

wiskundetrap

(wiskunde)

x

x

 

taal-/cultuurtrap

(Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, filosofie, maatschappijleer)

x

x

x

wetenschapstrap

(fysica, chemie, biologie)

 

x

x

 

Data schooljaar 2023-2024: donderdagen (13u tot 16u)

 • reeks 1: 19/1, 2/2, 16/2
 • reeks 2: 2/3, 16/3, 30/3
 • reeks 3: 27/4, 11/5, 8/6

 

Tarief: €120/ schoolweek (€20/u met een minimum van 3 deelnemers)

Iedere reeks bevat:

 • 3u per week (30 lesweken per schooljaar)
 • niet tijdens schoolvakanties

 

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • inschrijven voor een volledige reeks
 • betaling bij de start van het programma
 • schriftelijk akkoord van de school (niet van toepassing voor kinderen in thuisonderwijs)

 

Inschrijven kan via de webshop. Klik hier.