©ollege

Maatwerk voor scholen

Hoogbegaafdheid op school: op maat van je school

Je hebt als school misschien al stappen gezet richting een hoogbegaafdenbeleid. Of sta je nog nergens en voel je dat er werk aan de winkel is? Anderzijds heb je mogelijks al geïnvesteerd in hoogbegaafdheid via allerlei vormingen of trajecten… En je hebt het gevoel dat er nog puzzelstukjes missen. Wat er gebeurt of moet gebeuren, is nog onvoldoende ingebed in de schoolwerking.

Intellectum lijmt de stukjes door samen met de school na te gaan waar er nog hiaten zijn. We vertrekken van wat er al is en bouwen hierrond een programma op maat op. Het aanbod is altijd gebaseerd op de laatste wetenschappelijke en theoretische inzichten en wordt maatwerk door didactische en pedagogische expertise. Intellectum wil handvatten aanreiken die er echt toe doen en waarmee je onmiddellijk mee aan de slag kan in de praktijk. Wat er moet gebeuren, doen we samen en vanuit de noden en draagkracht van de school en het team. Alle hoogbegaafdentopics zijn mogelijk en op alle niveaus: het micro- of leerlingniveau, het mesa- of leraarniveau of het macro- of beleidsniveau voor zowel kleuter-, als lager en secundair onderwijs.

Meest gekozen vorm: een pedagogische studiedag, een personeelsvergadering of een jaartraject.

Ik doe steeds een gratis en vrijblijvend intakegesprek met de school om samen te bekijken wat ik kan betekenen. 

Interesse in dit aanbod? Neem contact op met Elke Coorens via de knop: