©ollege

Externe verrijking

Externe verrijking: dé surplus

Dit verrijkingsprogramma richt zich op (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen die nood hebben aan:

 • extra verrijking
 • ondersteuning en ontwikkeling van leer-, sociale en persoonlijke vaardigheden

 

Dit programma is aanvullend op het reguliere onderwijsaanbod en brengt ontwikkelingsgelijken samen. Door de kleine groepen (max. 12 deelnemers) staat de coach dichter op de ontwikkeling van de individuele deelnemer.

De externe verrijkingsklas is voor leerlingen van de lagere of secundaire school die ingeschreven zijn in een school of die thuisonderwijs volgen. De activiteiten vinden plaats tijdens de schooluren. Er is dus toestemming nodig van de schooldirecteur om te mogen deelnemen. Ouders kunnen geholpen worden in het aangaan van deze gesprekken.

Tijdens deze momenten kan je rekenen op:

 • persoonlijke begeleiding d.m.v. groeigesprekken
 • zicht op de individuele ontwikkeling d.m.v. groeiportfolio’s
 • visuele ondersteuning d.m.v. praatplaten
 • transfer van de ontwikkelde vaardigheden naar andere contexten, bv. school
 • vaste structuur in aanpak en wisselende onderwerpen ter variatie

Data schooljaar 2023-2024: 

doelgroep vrijdagen 9u – 12u vrijdagen 13u – 16u

1ste graad basisonderwijs

(of reservegroep)

 • reeks 1: 22/9 + 6, 20/10 + 17/11 + 1, 15/12
 • reeks 2: 12, 26/1 + 9, 23/2 + 8, 22/3
 • reeks 3: 19/4+ 31/5 + 14/6
2de graad basisonderwijs
 • reeks 1: 22/9 + 6, 20/10 + 17/11 + 1, 15/12
 • reeks 2: 12, 26/1 + 9, 23/2 + 8, 22/3
 • reeks 3: 19/4+ 31/5 + 14/6
3de graad basisonderwijs
 • reeks 1: 29/9 + 13, 27/10 + 10, 24/11 + 8/12
 • reeks 2: 19/1 + 2/2 + 1, 15, 29/3
 • reeks 3: 26/4 + 24/5 +7, 21/6
1ste graad secundair onderwijs
 • reeks 1: 29/9 + 13, 27/10 + 10, 24/11 + 8/12
 • reeks 2: 19/1 + 2/2 + 1, 15, 29/3
 • reeks 3: 26/4 + 24/5 +7, 21/6

   Tarief: €25/u. 

  • reeks 1: €450
  • reeks 2: €450 of €375
  • reeks 3: €225 of €300

  Inschrijvingsvoorwaarden:

  • intakegesprek met ouders en kind/jongere
  • inschrijven voor een volledige reeks
  • betaling bij de start van het programma
  • schriftelijk akkoord van de school (niet van toepassing voor kinderen in thuisonderwijs)

   

  Inschrijven kan via de webshop vanaf 15 juni 2023:

  – voor 1ste graad BaO: klik hier.

  – voor 2de graad BaO: klik hier.

  – voor 3de graad BaO: klik hier.

  – voor 1ste graad SO: klik hier.