©ollege

Cursus studietechnieken

Studietechnieken voor het hoogbegaafde brein

Vanuit wetenschap weten we dat sommige vaardigheden bij hoogbegaafde leerlingen onvoldoende ontwikkeld zijn. Als een taak ingewikkeld is, bepalen vnl. de metacognitieve vaardigheden en niet het intellectuele vermogen het leerresultaat (Hattie, 2009-2012). Aangezien hoogbegaafden vooral in het basisonderwijs niet tot leren komen omdat de leerstof doorgaans te gemakkelijk was, komen heel wat van deze leerlingen in de problemen in het secundair onderwijs. Ze werden onvoldoende uitgedaagd om nieuwe strategieën te ontwikkelen. Hun eigen ontwikkelde strategieën vanuit een begripsroute lijken niet altijd meer te werken. Daarenboven zien heel wat hoogbegaafde leerlingen het nut niet in van het toepassen en verwoorden van ingewikkelde en tijdrovende strategieën vanuit leerroutes (Veenman, 2014). De hoogbegaafde leerling ervaart een cognitief conflict: wat vroeger wel werkte, lukt nu niet meer. Dit heeft een impact op de identiteitsontwikkeling van de jongere. Het is daarom van belang om de hoogbegaafde leerling inzicht te geven in het eigen brein vanuit een neuro-educatieve aanpak.

Deze reeks voor hoogbegaafde tieners omvat 4 lesmomenten van 3u waarin cognitieve, motivationele en metacognitieve vaardigheden aangeleerd worden (incl. cursus).

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • je hoogbegaafde brein en het effect op leren
 • je geheugen en technieken om je geheugen te ondersteunen
 • executieve functies
 • motivatie
 • sturen en reguleren van eigen denk- en leerprocessen

Data schooljaar 2023-2024: tweedaagse op maandag en dinsdag (9u30 – 16u30)

 • 25 en 26/09/2023: VOLZET
 • 26 en 27/02/2024
 • 6 en 7/5/2024

Tarief: €360 (€30/u)

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • inschrijven voor een volledige tweedaagse
 • betaling bij de start van het programma
 • schriftelijk akkoord van de school voor de vrijdagen (niet van toepassing voor kinderen in thuisonderwijs)
 • deelnamebevestiging na intakegesprek met de deelnemende jongere

Inschrijven via webshop vanaf 15 juni 2023: klik hier.