©ollega’s

Petra Bertens

Petra Bertens

Ondertussen heb ik bijna 30 jaar onderwijs achter de kiezen. Als gedreven leerkracht basisonderwijs kwam ik er snel achter dat onderwijs niet alleen gericht is op denken maar ook op voelen en doen. Onderwijs moet voor mij ervaringsgericht zijn. Leren doe je niet alleen op papier, maar vooral vanuit de omgeving die centraal staat. Dat doe je door met kinderen erop uit te trekken, sprekers uit te nodigen enz. Als leerkracht voelde ik snel aan dat het methodisch volgen niet passend was voor alle leerlingen. Ik zocht al snel manieren die meer aansloten bij de verschillende leerstijlen van mijn leerlingen.

Enkele jaren geleden ben ik samen met mijn collega Jacqueline de uitdaging aangegaan om onderwijs innovatiever te maken. We ontwikkelden samen lesmaterialen omdat de huidige methodes binnen het vernieuwende concept ontoereikend waren. We deden 4 jaar lang onderzoek naar wat werkte en hadden de leerlingen als direct klankbord. WO en taal werden geïntegreerd. Op een later tijdstip kwamen we Elke tegen die in Vlaanderen een gelijkaardig proces had doorlopen, dus we vonden elkaar meteen.

Ik ben altijd nieuwsgierig naar meer zowel in de diepte als in de breedte. Vanuit een creatieve kant zet ik lesmaterialen om tot wat ertoe doet. Daarbij zoek ik naar de meest geschikte bronnen en durf ik daarbij over taalgrenzen heen gaan.

Als moeder van inmiddels twee hoogbegaafde jongvolwassenen leerde ik dat het erg belangrijk was om te luisteren naar de noden van je kind en daarin mee te bewegen. Ruimte bieden voor creativiteit en dat faciliteren zag ik ook terug in onderwijs. Hoogbegaafde kinderen hebben de voortdurende behoefte aan iets nieuws, zijn altijd op zoek naar nieuwe ervaringen. Mijn kinderen bevestigden dat verrijking een grote meerwaarde is. Dit droeg bij tot hun motivatie, tot plezier hebben in school en de zin hebben om ergens in te duiken. En de leerkuil… daar moesten we als gezin doorheen. Door mijn rol als moeder van uitdagende kinderen is onderwijs nog veel interessanter geworden omdat het meer te bieden heeft dan je denkt.

Opleiding en ervaring:

  • lerarenopleiding basisonderwijs
  • intern begeleider basisonderwijs (IB)
  • gedragsspecialist
  • taalcoördinator hbo+
  • coach coöperatief leren en coteaching
  • potentialtraject leiderschap
  • onderwijskundig teamleider
  • diverse opleidingen rond hoogbegaafdheid

leraar – gedragsspecialist –

educatief auteur