©ollega’s

Katrien Van Hees

Katrien Van Hees

Ruim tien jaar begeleid ik kinderen en jongeren die worstelen met zichzelf en strijden met het onderwijssysteem. Ik ontdekte dat kinderen die de grootste strijd leveren vaak gelijkaardige eigenschappen en persoonlijkheidskenmerken bezitten. Ik merkte kinderen op met zwakke resultaten op school, die heel intelligent bleken te zijn. Ik verwees hen door naar professionele hulpverlening, waar ze niet altijd begrepen of onjuist gediagnosticeerd werden.

Wat maakt nu dat intelligente kinderen vaak niet als slim gepercipieerd worden door hun omgeving (en door zichzelf)? Het huidige perspectief op hoogbegaafdheid stoelt nog steeds op een stereotiep beeld dat slechts een deel van de hoogbegaafden kenmerkt. Hierdoor worden andere persoonlijkheidskenmerken doorgaans niet gelinkt aan hoogbegaafdheid en gelooft de omgeving vaak niet dat deze kinderen cognitief zeer sterk zijn.

Ik zie kinderen met veel potentieel die niet in zichzelf geloven en geen besef hebben van de kwaliteiten en talenten die ze met zich meedragen. Daar wil ik verandering in brengen! Ik wil achter het masker kijken dat ze opzetten om tegemoet te komen aan de verwachtingen van hun omgeving. Ik wil ieder kind en elke jongere leren terug naar zijn/haar kern te gaan en hen ondersteunen bij het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld (waarbij ze zich bewust worden van zowel talenten als beperkingen). Ik wil ieder kind en iedere jongere in zijn/haar kracht zetten om hen weer te laten stralen.

Ik geloof dat geluk voortkomt uit het volgen van je hart. Daarom is het zo belangrijk om jezelf niet te verliezen en bij je ware kern te blijven. Via een lichaamsgerichte methode kom je daar vaak sneller dan via gesprekken alleen. Daarom probeer ik problemen zoals (faal)angst, stress of overprikkeling aan te pakken met ontspanningstechnieken, ademhalingstechnieken en het tot rust brengen van de zintuigen.

Thuis ben ik omringd door drie extraverte dochters met elk hun eigen karakter, een hoogbegaafde en zeer ambitieuze partner en een bende huisdieren. We zijn allemaal hooggevoelig en dat geeft soms een bijzondere dynamiek. Ik ken het gevoel van geen vat te hebben op je kind. Ik ken de woede-uitbarstingen, de “ja-maars”, het overprikkeld zijn, de demotivatie voor school en de moeizame zoektocht naar vrienden. Ik ben een spontaan, expressief en open persoon. Verbinding maken met kinderen en mensen geeft me energie. Ik probeer vooral datgene te doen waar ik passie voor voel. Hoogbegaafde, hooggevoelige en/of hoogbewuste kinderen en jongeren laten worden wie ze echt zijn, is dan ook één van mijn grote passies!

Ik ben opgeleid tot “Horse Assisted Coach” bij Groots en Puur met Paardenkracht en ben daarmee gecertificeerd paardencoach.

Ik probeer mijn dieren (paarden, hond, konijnen) zo veel mogelijk te betrekken in de begeleiding.

Bijkomend ben ik opgeleid bij Brainspotting Belgium tot Brainspotting– therapeut. Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren met bestaande therapievormen maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Je kan bij mij terecht voor:

  • psycho-educatie hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid voor kinderen en jongeren
  • individuele begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen
  • paardencoaching voor jongeren of volwassenen
  • problemen in de onderwijsloopbaan
  • brainspotting

Opleiding & ervaring:

  • klinische psychologie (optie schoolpsychologie)
  • oplossingsgerichte therapie
  • gecertificeerd paardencoach
  • brainspottingtherapeut
  • diverse kortdurende opleidingen rond tal van diverse thema’s zoals faalangst, nieuwe autoriteit, spijbelen, lichaamsgericht werken, hooggevoeligheid, autisme, ADHD,…

Locatie:

Ik werk momenteel enkel vanuit mijn thuispraktijk Postelsebaan 72, 2470 Retie. Gezien ik de dieren zo veel mogelijk probeer te betrekken, werk ik veel buiten en is aangepaste kledij (laarzen) nuttig bij slecht of koud weer. Intake- of oudergesprekken kunnen eventueel online.

Tarief:

€70/u.

Contactgegevens:

+32 (0) 486 50 19 83 of

Katrienvanhees.vhnh@gmail.com

psychologe HB