©ollega’s

Geert Hulselmans

Geert Hulselmans 

Ik ben opgegroeid in, met en door de muziek. Het podium was mijn leven, mijn passie. Daar voelde ik mij thuis. Van daaruit vertrok de begeestering en de levensvreugde, de emotie, uitbundigheid en ingetogenheid, vreugde en verdriet, hoogtes en laagtes….

Taal, lezen, schrijven, poëzie… gaven mij de wijsheid, de schoonheid, de expressie om in en met een turbulente, snelle en speelse geest door het leven te kunnen gaan.

De spiegels die mijn twee zonen me voorhielden, deden me in de/mijn wereld van hoogbegaafdheid belanden: een shock die mijn leven hertekende en een puzzel deed samenvallen. Mijn schoolcarrière werd me duidelijk; het onderpresteren, de faalangst, het perfectionisme, de eenzaamheid…

Studeren lukte mij niet. Na het gekende ‘afhellend vlak’ in het middelbaar, stond ik daar met al mijn verlangens naar kennis. Ik heb ervaren dat ik niet in het onderwijs- en leersysteem van toen paste. Wat restte: frustratie, opgeven en geen ‘sponsoring’ meer… Een wat pijnlijk issue in mijn leven omdat vele deuren dichtgingen. Hoogbekwaam MAAR geen juiste papieren…

Daarnaast staat een leven vol creativiteit, snelheid, speelsheid, flitsende conversaties, humor en een emotionele rollercoaster waarbij het gemiddelde pretpark peanuts is.

Door het leven kwam ik in aanraking  met gebeurtenissen die me, sterk gemotiveerd, op het pad brachten van ervaringsgerichte opleidingen, academies, cursussen en massa’s boeken, tot waar ik nu aanbeland ben: werken vanuit mijn sterk autodidactische kant, ervaring en eigen-wijsheid met hoogbegaafde en hoog-bewuste mensen om hen terug naar de essentie en het echte pad in hun leven te brengen.

Verandering en verlies is een belangrijk deel van mijn leven. Van daaruit ontstond de belangstelling in de processen die daarmee te maken hebben, zowel verlies en rouw op zich als alle veranderingen en ont-dekkingen die het leven biedt. De onderlinge verbindingen en dynamieken in systemen (familie, organisaties….) werden een ‘speelveld’ waar mijn nieuwsgierigheid en interesse konden floreren.

Vanuit mijn diepe overtuiging dat “spel” en speelsheid essentieel zijn, volgde ik de cursus en gevorderde cursus “improvisatie – improvisatietheater”. Hierin ontdekte ik de ware betekenis van aanvaarden en loslaten waar dit hele principe op gebouwd is. Het is uitgemond in werken met het podium van ieder van ons, van het besef dat mijn talenten en passies mogen ingezet worden om anderen die van zichzelf te mogen en te kunnen laten zien: show yourself!

Enthousiasme, begeestering, bevlogenheid, nieuwsgierigheid, verwondering, creëren (scheppen), intelligentie…. allemaal woorden die voor mij hoogbegaafdheid typeren en definiëren, net zoals eenzaamheid, existentiële thema’s, zoeken, zingeving, diepe emoties, ….

 

 Je kan bij mij terecht voor: 

In mijn individuele begeleidingen geloof ik sterk in het eigen vermogen om te groeien, te ontdekken, te leren en inzicht te verwerven. Om weer grip te krijgen op het leven, om jezelf dieper en bewuster te leren kennen in je leven en in de wereld, om samen te kunnen  en te durven gaan staan in het weten en het niet-weten bied ik mij graag aan: 

 • als mentor (leidsman – Grieks; ménos: intentie, geest intellect) zet ik graag mijn (levens)ervaring en wijsheid ten dienste van wat je nodig hebt, van wat je wil leren. 
 • als facilitator (Latijn facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen) creëer en onderhoud ik samen met je de (rand)voorwaarden om zowel collectief als individueel helings- en veranderingsprocessen op gang te laten komen.  
 • als counselor (Latijn conciliari: beraadslagen, adviseren) bied ik mij aan als raadsman, vertrouwenspersoon. 
 • als supervisor (Latijn super: boven) kijk ik als professional graag mee naar jou als professional in je werk met en voor de mens, op je doen en laten, op je relatie met jezelf en met je cliënt/patiënt.  

  Opleiding en ervaring: 

  • Opleiding verlies- en rouwtherapie bij Zorg-Saam, Wijgmaal  
  • Opleiding counselor (psycho-sociale begeleiding) bij de FMS, Turnhout  
  • Existentiële counseling, FMS 
  • “De kunst van het vorming geven”, Vereniging Contextueel Denken vzw,  
  • Opleiding zelfmoordpreventie 
  • “Heel de Mens”, doorgedreven lichaamgsgerichte opleiding voor coaches en
     therapeuten  Kasteel de Schans, Opoeteren. 
  • “De tocht naar huis”, mannenwerk en persoonlijk leiderschap, Kasteel de
   Schans, Opoeteren. 
  • Jaartraining “Familie- en organisatieopstellingen”, Educatieve Academie,
   Berchem. 
  • Jaartraining “Supervisor”, Educatieve Academie, Berchem. 
   Testimonial: “Iemand van de weinige mensen die me spiegels gegeven heeft en ik in mijn sterk verbaal zijn niet omheen kon …” N.B.

   Coach – mentor HB